Vereniging Hendrick de Keyser

In maart 2017 heeft Vereniging Hendrick de Keyser het woonhuis met kantoor, bijgebouwen en tuinen van de architect Jan de Jong verworven. Het gebouw – een van de belangrijkste monumenten van de Bossche School- architectuur in Nederland – werd in februari 2019 aangewezen als Rijksmonument.

Vereniging Hendrick de Keyser (opgericht in 1918) zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie omvat inmiddels meer dan vierhonderd panden, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen, in heel Nederland.

Voor meer informatie: www.hendrickdekeyser.nl.