Jan de Jong

Jan de Jong (1917-2001), geboren in het Brabantse Lith, besloot al vroeg architect te worden. Na de cursus H.B.O. (Hoger Bouwkundig Onderwijs) van de R.K. Leergangen in Tilburg volgde hij, op voorspraak van prof. ir. M.J. Granpré Molière, vanaf 1951 in het Kruithuis in ´s-Hertogenbosch de drie jaar durende cursus Kerkelijke Architectuur. Daar werd lesgegeven door o.a. Nico van der Laan en zijn broer dom Hans van der Laan, de theoreticus van Bossche School. Het afstudeerproject van Jan de Jong werd in 1954 bekroond met het eervolle charter van de Mgr. Van Heukelumstichting.

Omdat Jan de Jong de uitgangspunten van de cursus Kerkelijke Architectuur vanaf het begin op een geheel eigen manier in zijn ontwerpen verwerkte neemt hij binnen de Bossche School een bijzondere plaats in.