Stichting

Bij testament heeft Jan de Jong de wens te kennen gegeven om zijn woonhuis met kantoor (Huis Jan de Jong) te behouden als toonbeeld van Bossche School architectuur en dat dit huis ten dienste zal staan voor verdere studie en ontwikkeling van de Bossche School architectuur. Daartoe is in augustus 2003 de Jan de Jong Stichting opgericht en in januari 2005 de stichting Centrum van de Bossche School opgericht.

De Jan de Jong Stichting heeft tot doel het initiëren van activiteiten gericht op de bevordering van de studie van het werk van de architect Jan de Jong en het beheren van zijn architectonisch erfgoed. De stichting tracht dit doel te bereiken door de kennis van zijn werk (projecten en studie) te bevorderen en toegankelijk te maken, het tot stand brengen van publicaties, het archief in stand te houden en belangstellenden daarin inzage te geven, en de instandhouding van zijn gebouwde erfgoed in de functie waarvoor het bedoeld is.

De stichting Centrum van de Bossche School heeft tot doel de bevordering en ontwikkeling van inzichten in de grondslagen van de Bossche School architectuur en daartoe het Huis Jan de Jong als centrum voor studie en onderzoek in stand te houden en te exploiteren. De stichting tracht dit doel te bereiken door het aldaar organiseren van studiebijeenkomsten (lessen, lezingen, cursussen) over het gedachtegoed van de Bossche School architectuur.

De stichting heeft de ANBI-status (registernummer: 813918534).

Bestuur

De Jan de Jongstichting kent een dagelijks bestuur met vertegenwoordigers van de familie De Jong, vertegenwoordigers uit de architectuur, het openbaar bestuur, onderwijs en bedrijfsleven. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

voorzitter
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

ContactHuis Jan de Jong
Rijksweg 56
5374 RB Schaijk

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de activiteiten van de Jan de Jong Stichting, neemt u dan contact op via het volgende mailadres

info@jandejongstichting.nl

Omdat Huis Jan de Jong eigendom is van Vereniging Hendrick de Keyser wordt het jaarlijks slechts enkele malen opengesteld voor het publiek, onder andere tijdens de Dag van de Architectuur (juni) en de Open Monumentendag (september).

In verband met de algehele renovatie van Huis Jan de Jong kan het huis tot medio 2021 niet bezocht worden.